SQL

sql 0

Функції SQL COUNT(), AVG() і SUM()

Функція SQL COUNT() повертає кількість рядків, які відповідають вказаному критерію. Функція SQL AVG() повертає середнє значення числового стовпця. Функція SQL SUM() повертає загальну суму числового стовпця. Синтаксис COUNT() SELECT COUNT(назва_стовпця) FROM назва_таблиці WHERE умова; Синтаксис AVG()...

sql 0

Функції SQL MIN() і MAX()

Функція MIN() повертає найменше значення вибраного стовпця. Функція MAX() повертає найбільше значення вибраного стовпця. Синтаксис MIN() SELECT MIN(назва_стовпця) FROM назва_таблиці WHERE умова; Синтаксис MAX () SELECT MAX(назва_стовпця) FROM назва_таблиці WHERE умова; Демонстраційна база даних...

sql 0

SQL LIMIT. Кількість записів вибірки

Оператор SQL LIMIT Оператор SQL LIMIT використовується для визначення кількості записів для повернення. SQL LIMIT корисний для великих таблиць з тисячами записів. Адже повернення великої кількості записів може вплинути на швидкодію. Синтаксис оператора LIMIT MySQL...

sql 0

SQL DELETE. Видалення записів

Оператор SQL DELETE використовується для видалення існуючих записів у таблиці. Синтаксис DELETE DELETE FROM назва_таблиці WHERE умова; Примітка: Будьте обережні при видаленні записів з таблиці! Зверніть увагу на оператор WHERE у операторі DELETE. Розділ WHERE вказує, який...

sql 0

SQL UPDATE. Оновлення записів в таблиці

Оператор SQL UPDATE використовується для зміни існуючих записів у таблиці. Синтаксис оператора SQL UPDATE UPDATE назва_таблиці SET стовпець1 = значення1, стовпець2 = значення2, … WHERE умова; Примітка: Будьте уважні при оновленні записів у таблиці! Зверніть увагу на...

sql 0

Що таке значення NULL в SQL

Що таке значення NULL в SQL? Поле з значенням NULL в SQL є полем без значення або ж пустим. Якщо поле в таблиці є необов’язковим, можна вставити новий запис або оновити запис без додавання...

sql 0

SQL INSERT INTO. Вставка записів в таблицю

Оператор INSERT INTO використовується для вставки нових записів у таблицю. Синтаксис INSERT INTO Можна записати оператор INSERT INTO двома способами. Перший спосіб визначає назви стовпців, в які слід вставляти потрібні значення: INSERT INTO назва_таблиці (стовпець1,...

sql 0

Оператор SQL ORDER BY

Ключове слово ORDER BY використовується для сортування набору результатів у порядку зростання або спадання. За замовчуванням ключове слово ORDER BY сортує записи у порядку зростання. Для сортування записів у порядку спадання використовуйте ключове слово DESC....

sql 0

Оператори SQL AND, OR і NOT

Оператор SQL WHERE може взаємодіяти з операторами AND, OR і NOT. Оператори AND та OR використовуються для фільтрації записів на основі більш ніж однієї умови: Оператор AND відображає запис, якщо всі умови, розділені AND...

sql 0

Оператор SQL WHERE

Для фільтрації записів використовується оператор SQL WHERE. Оператор SQL WHERE використовується для вибірки тільки тих записів, які відповідають заданій умові. Синтаксис SQL WHERE SELECT колонка1, колонка2, … FROM таблиця WHERE умова; Примітка: Оператор WHERE використовується...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: